Bejelentkezés

Biblia Olvasó - 1év

Józsué 7-8
Apcsel 7

Biblia kereső

1 Mózes fejezet 1

1
2
Könyv
Fejezet
1
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
1
In the beginning, God created the heavens and the earth.
2
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
2
The earth didn't have any shape. And it was empty. Darkness was over the surface of the ocean. At that time, the ocean covered the earth. The Spirit of God was hovering over the waters.
3
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
3
God said, "Let there be light." And there was light.
4
És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
4
God saw that the light was good. He separated the light from the darkness.
5
És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.
5
God called the light "day." He called the darkness "night." There was evening, and there was morning. It was day one.
6
És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
6
God said, "Let there be a huge space between the waters. Let it separate water from water."
7
Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.
7
And that's exactly what happened. God made the huge space between the waters. He separated the water that was under the space from the water that was above it.
8
És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.
8
God called the huge space "sky." There was evening, and there was morning. It was day two.
9
És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
9
God said, "Let the water under the sky be gathered into one place. Let dry ground appear." And that's exactly what happened.
10
És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.
10
God called the dry ground "land." He called the waters that were gathered together "oceans." And God saw that it was good.
11
Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
11
Then God said, "Let the land produce plants. Let them bear their own seeds. And let there be trees on the land that bear fruit with seeds in it. Let each kind of plant or tree have its own kind of seeds." And that's exactly what happened.
12
Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
12
The land produced plants. Each kind of plant had its own kind of seeds. The land produced trees that bore fruit with seeds in it. Each kind of tree had its own kind of seeds. God saw that it was good.
13
És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.
13
And there was evening, and there was morning. It was day three.
14
És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
14
God said, "Let there be lights in the huge space of the sky. Let them separate the day from the night. Let them serve as signs to mark off the seasons and the days and the years.
15
És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
15
Let them serve as lights in the huge space of the sky to give light on the earth." And that's exactly what happened.
16
Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.
16
God made two great lights. He made the larger light to rule over the day. He made the smaller light to rule over the night. He also made the stars.
17
És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;
17
God put the lights in the huge space of the sky to give light on the earth.
18
És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.
18
He put them there to rule over the day and the night. He put them there to separate light from darkness. God saw that it was good.
19
És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.
19
And there was evening, and there was morning. It was day four.
20
És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
20
God said, "Let the waters be filled with living things. Let birds fly above the earth across the huge space of the sky."
21
És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
21
So God created the great creatures of the ocean. He created every living and moving thing that fills the waters. He created all kinds of them. He created every kind of bird that flies. And God saw that it was good.
22
És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.
22
God blessed them. He said, "Have little ones and increase your numbers. Fill the water in the oceans. Let there be more and more birds on the earth."
23
És lőn este és lőn reggel, ötödik nap.
23
There was evening, and there was morning. It was day five.
24
Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.
24
God said, "Let the land produce all kinds of living creatures. Let there be livestock, and creatures that move along the ground, and wild animals. Let there be all kinds of them." And that's exactly what happened.
25
Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.
25
God made all kinds of wild animals. He made all kinds of livestock. He made all kinds of creatures that move along the ground. And God saw that it was good.
26
És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
26
Then God said, "Let us make man in our likeness. Let them rule over the fish in the waters and the birds of the air. Let them rule over the livestock and over the whole earth. Let them rule over all of the creatures that move along the ground."
27
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
27
So God created man in his own likeness. He created him in the likeness of God. He created them as male and female.
28
És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
28
God blessed them. He said to them, "Have children and increase your numbers. Fill the earth and bring it under your control. Rule over the fish in the waters and the birds of the air. Rule over every living creature that moves on the ground."
29
És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.
29
Then God said, "I am giving you every plant on the face of the whole earth that bears its own seeds. I am giving you every tree that has fruit with seeds in it. All of them will be given to you for food.
30
A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket [adom] eledelűl. És úgy lőn.
30
"I am giving every green plant to all of the land animals and the birds of the air for food. I am also giving the plants to all of the creatures that move on the ground. I am giving them to every living thing that breathes." And that's exactly what happened.
31
És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.
31
God saw everything he had made. And it was very good. There was evening, and there was morning. It was day six.